Global Youth Institute - CRW! Child Rights Watch!

education, care, inclusion, action, prevention, relief, sharity, solidarity.....

Etnifieringen av vår vardag ingår i den nya satanistiska rörelsen HEP: Humanity Extermination Project. Detta görs ständigt gällande och tydliggörs särskilt i alla sammanhang som rör islam och muslimer vilka kollektiveras vilt och demoniseras i tid och otid. Den postkoloniala teoribildningen verkar ha gått tom på energi och har i finanskrisens spår urholkats och ter sig numera desperat greppande till höger och vänster - allt och alla. Och man drar sig inte för att göra ideologiska avkall på det man tidigare, med näbbar och klor, surt har kämpat för och erövrat - i århundraden! Det verkar råda totalt hjärnsläpp på de flesta debattfora på mitt- och högerkanten. Respektlösheten, den onyktra bisservissheten löper amok och göder oavbrutet de härjande intoleransepidemierna.

 

Man varnar också på vissa håll för de tidigare hyllade uttrycken multikulturalism och mångfald. Begreppsröra är mer regel än undantag. Begrepp används urskiljningslöst i alla möjliga och omöjliga sammanhang, i tid och otid! Rent och sofistikerat manipulerade och manipulerande!, ständigt med dolda syften och agendor! Rasismen har framflyttat sina positioner mot mitten! Solidariteten har förlamats! Multikulturalism misskrediteras och uppges vara diskriminativ mot den större massan men sägs också hota individen! Det som borde slå en är att vid det här laget så borde de lärda veta Bättre! Eller vill man inte lära något av historien?

 

Det tjatas till oändlighet om raser! Men det verkar ju inte finnas annat än En sådan! Eller låt oss åtminstone bli överens om att säga en PROTOTYP!  Likaså borde man logiskt och axiomatiskt dra den slutsatsen att multikulturalismen är konvergent med individualismen och således borde det inte härifrån härledas något motsatsförhållande mellan de två begreppen. Monokulturalismen är den kollektiviserande och individnegerande företeelsen. Kultur är förvisso naturens antagoni; natur blir en slags akultur. Vad gäller rasfrågan återigen så tänker jag att det mest praktiska är att vi håller oss till En ras (en prototyp) eller så accepterar vi mångfaldens pris med lika många raser som Individer! Alla skall ju vara unika, det är vad vi lär oss åtminstone i väst. I den eg. liberala andan som ska råda! Bortom de hycklande begreppskorridorerna och amalgamsoporna!

 

Etnifieringen och andra grupperingar är inget annat än opportunistiska farsoter som alltid kommer att få utrymme i ens och annans dunkla och kontraproduktiva agenda/ agendor! För att tjäna ett och annat dolt syfte eller undanmanövrera från de egentliga och viktigare problemen!

 

Vi är Olika men det innebär inte per automatik att det betyder Olika värda! Dagens liberaler borde skämmas för att de har övergivet sitt upplysta och dyrköpta arv. Nu skäms de inte för att springa extremisters och andra opportunisters ärenden! Tokstollar som klär sig i dårskap bakom och framför scenerna! Det är symptomatiskt i vår tid att med och för öppna ridåer spela ett totalt begreppskrig och total dito amalgamisering. De som har flest oförnuftiga är de som vinner! Inte de upplysta eller kloka! Eller medmänskliga!

 

Så återstår att skriva senare om vad man gör på en och annan vänsterkant! Som individualist, en ansvarsfull sådan så väljer jag att tills vidare fokusera på ena järnhalvan! - det optimala är återigen helheten! Och återigen helheten!


Views: 34

Reply to This

© 2022   Created by Re-ViZion.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service