Global Youth Institute - CRW! Child Rights Watch!

education, care, inclusion, action, prevention, relief, sharity, solidarity.....


Hur ska man stava demokrati? V-ä-r-d-i-g-h-e-t! Eller kanske kort och gott R-e-s-p-e-k-t!

Det är trumhinnebombarderande och öronmassakrerande att höra orden "demokrati" och "liberalism"- Ah dessa stackars söndertuggade men ack tidigare så nobla ord. Numera står de som försvar på övergrepp, översitteri och diskmininering. Det är ju särskilt hjärnskakande när dessa begrepp mals på av dem som skall stå som Demokratigaranterna, och Liberlismens dito.

Surfade just förbi en mycket intressant artikel av en socialantropolog från mellanöstern verksam i USA, en tidigare redaktör för ME Report och noterar att denna artikel är daterad per den 19/3-2003! - En något skrämmande insikt/ analys på dagens västliga maktmissbruk skulle jag vilja påstå.

Författaren frågar mycket vaket: "Är det möjligt att demokratin har olika betydelser och inkarnationer i olika samhällen? Måste den politiska kulturen i "demokrati" vara enhetlig?"  Sådana frågor är ju förstås mycket viktiga och till och med fundamentala i dagens globala samhälle. De berör ett spektrum av olika och co-existentiella funderingar/ spörsmål/ värderingar. Det borde ALLA (ledare eller ej!) ändå och väl begripa.

Demokrati och Liberalism/ Frihet går i westernizationens anda och hand i hand med "Vi" är överlägsna alla andra (i ordet här så fastnar min associerande blick genast och kusligt nog på bokstäverna n i z a)! - kusligt skrämmande! Är ni inte med och helst oss underordnade så är ni inte annat än Emot oss! Imperativt och inskränkande som ALLT som talar emot vad frihet och medbestämmande ska innebära!


Med respekt för Individen så borde man väl inse de moraliska konsekvenserna med kategorisering, exkludering, marginalisering, kollektiv bestraffning osv. Konsekvensen av westernizationen ter sig destruktiv och anarkistisk om inte innanför dess murar så absolut utanför de samma! Så vad gör man med ansvarsfrågan i ens ibland blinda och barbariska framfart?!

- Jag är rädd att jag förlorar respekten för "westernizationen"! Varför kan man undra!? Den tenderar ju att förlora sina egna goda värderingar!

 

Totalitärerna gör ingen skönmålning av sin despoti men Westernizationen hycklar sig till ända!

Ödmjukhet, Tolerans, Respekt och Dialog är nycklar till förverkligandet och bevarandet av det goda i våra glocala civila samhällen!

Views: 49

Reply to This

© 2022   Created by Re-ViZion.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service